Před zakoupením střešních oken

Panty pro dřevěné střešní okna

Před tím než objednáte dřevěná nebo plastová střešní okna, doporučujeme zvážit možnosti, které nám v prostorech určených pro bydlení pomohou zajistit prostřednictvím střešních oken maximální množství světla. Díky přirozenému dennímu světlu se v našich domovech cítíme příjemně, jelikož je dostatečný přísun světla základní potřebou každého z nás. Z tohoto důvodu můžeme zajištění odpovídajícího množství přirozeného denního světla označovat jako investici do sebe.

Pokud chceme zvýšit množství proudícího světla do našeho interiéru na maximum, je důležité vybírat střešní okno s přihlédnutím k níže uvedeným faktorům:
+ Velikost střešních oken
+ Množství střešních oken
+ Umístění střešních oken
+ Správné provedení vnitřního ostění

SVĚTLO PRO VAŠE PODKROVÍ

střešní okna, střešní okno

Stejná okenní plocha může znamenat více denního světla

Většími střešními okny do místnosti proudí více denního světla. Mnohdy je však výhodnější zvážit i druhou možnost, kterou je instalace většího množství menších střešních oken, která nám pomohou k lepšímu celkovému prosvětlení celé místnosti (zobrazeno v procentech na obrázku).

+ Instalací jednoho střešního okna je pokryto denním světlem přibližně 46% místnosti.
+ Pokud použijeme dvě střešní okna, kde je celková plocha shodná jako je plocha okna uvedeného v předcházejícím případě, pokryjeme přirozeným světlem přibližně 48% plochy této stejné místnosti.
+ Při instalaci čtyř střešních oken, která mají opět stejnou celkovou plochu, avšak jejich rozmístění v místnosti je rovnoměrnější, osvětlíme přirozeným denním světlem přibližně 65% stejné místnosti.


ostění

Správný tvar ostění pro větší přísun denního světla
Instalací ostění, které je provedeno v odpovídajícím tvaru, docílíme proudění většího množství světla do místnosti. U ostění platí zásada, kde je spodní část provedena svisle (ve stejném úhlu jako stěna) a horní část naopak vodorovně (ve stejném úhlu jako strop). Pokud dodržíme tuto jednoduchou zásadu, zajistíme tím maximální možný přísun přirozeného světla do našeho interiéru.


 

Vřirozené proudění vzduchu

obtékání vzduchu

Správné proudění vzduchu kolem střešního okna
Při chybném provedení ostění (obrázek vlevo) znemožníme správnou cirkulaci vzduchu kolem střešního okna. Tímto můžeme zapříčinit kondenzaci na skle střešního okna. Při správně provedeném ostění (obrázek vpravo) zajistíme správnou cirkulaci teplého vzduchu kolem střešního okna, který pak přirozeně proudí po místnosti. Díky správnému proudění vzduchu navíc eliminujeme možnost vzniku kondenzace a srážení vodních par na okenní tabuli.  


 

Možnosti montáže mezi krokve

montáž mez krovy

Instalace střešních oken mezi krokve
Při výběru odpovídajícího rozměru střešního okna, nejčastěji přihlížíme ke vzdálenosti krokví od sebe. Zde platí zásada, že vybíráme dřevěná nebo plastová střešní okna užšího rozměru než je vzdálenost mezi krokvemi. Pokud potřebujeme výrazněji menší okno než je daná vzdálenost mezi krokvemi, postupujeme vyplněním prostoru přidáním trámu. Pokud máme opačnou potřebu a potřebujeme větší střešní okno než je vzdálenost krokví, je to již větší zásah, před kterým by jste se měli poradit s odborníkem.


 

Vnější vzhled při osazení střešních oken

střecha umístění

Vzhled střechy a celého domu
Při rozmístění střešních oken je důležité nezapomínat na venkovní vzhled střechy a tím i celého domu. Zvláště u domů, kde jsou dominantní pravidelné úhly a tvary je vhodné pro celkový dojem střešní okna neinstalovat v rozporu s již použitými postupy, tak jak je to uvedeno na obrázku vlevo. Pro celkový dojem je vhodné zachovat stávající linie a v jejich souladu také instalovat střešní okna (obrázek vpravo).  


 

Výběr délky střešního okna

volba rozměrů

Čím je sklon střechy mírnější tím použijeme delší střešní okno
Rozměry střešních oken vybíráme nejen s ohledem na prosvětlení místnosti, ale důraz klademe také na umožnění nerušeného výhledu. Neexistuje pevně dané pravidlo, jak by mělo být střešní okno dlouhé a ne vždy nám výška místnosti umožní použití vhodné délky střešního okna. I zde však existuje jasná zásada, která nám pomůže vybrat pro naše potřeby ideální rozměr střešního okna. Platí tedy, že čím je sklon střechy mírnější tím delší střešní okno použijeme. Naopak při prudším sklonu střechy nám postačí kratší střešní okno. Tato zásada nám umožní zajistit nerušený výhled z okna, který je v ideálním případě možný jak v sedě tak i ve stoje, bez toho aniž bychom se při pohledu z oka musely ohýbat. 


 

Kolik doplňky zadrží světla

světlo v místnosti

Venkovní markýzy: 61%
Zastiiňující rolety: 87%
Zcelazatemňující rolety: 100%
Zastiňující doplňky vybíráme podle účelu, který nám daný doplněk umožňuje dosáhnout. Obrázek upřesňuje, který doplněk více a který méně zabrání pronikání světla. Chceme-li déle spát nebo chceme.li zabránit odrazu světla na monitoru počítače nebo televize, zvolíme rolety zcela zatemňující. Pokud nepotřebujeme v místnosti dosáhnout úplné tmy, postačí nám levnější zastiňující rolety případně markýzy, které nám i při zatažení umožňují výhled ven z okna. Markýza je navíc nejúčinnějším doplňkem proti přehřívání interiérů slunečními paprsky.


 

Zasklení s doživotní zárukou

Zasklení oken Toso

Technické informace

Technická specifikace střešních oken TOSO

Před montáží střešního okna

Montážní video střešních oken

Údržba střešního okna

Doprava střešních oken a rolet je zdarma

Doprava oken i rolet do tří dnů.

Záruka 10 let

   střešní okna, střešní okno, záruka

RATING

Naše společnost získala nejlepší možné hodnocení A+++.

Pro zobrazení celé verze certifikátu klikněte na obrázek.

Rating společnosti Import Tomeček s.r.o.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.