Montážní obrázky střešních oken Toso®

 

 

Obrázek

 

 

Příprava v interiéru před montáží střešního okna

Potřebné nářadí

Před započetím montáže střešního okna prověřte, zda máte připraveny veškeré prostředky pro zajištění bezpečné práce a potřebné nářadí. Pro procest montáže je to velmi důležité!

top

Provedení vyměření

Je možné, že z interiéru podkroví jsou trámy oloženy sádrokartonem nebo jiným obkladem. V těchto případech je velmi důležité dobře určit, kam přesně umístíte vrtané otvory. Zaměření provedeným od vnější zdi je možné přesně určit umístění okna v porovnání s venkovní plochou.

top

 Vyznačení

Po přesném určení pozice označte místo.

top

Zkušební řez

Pro zjištění přesnějšího měření zvětšete otvor.

top

Zjistěte umístění krokví

Změřením vzdálenosti od krokve můžete označit jejich přesné umístění.

top

 Kraj nosného trámu

Doporučujeme práci zahájit od vnitřního kraje nosného trámu, abychom eliminovaly zbytečnou tesařskou práci, která souvisí s montáží střešního okna.

top

Odstranění izolačního materiálu

V případě eventuelního odstranění izolačního materiálu je potřebné učinit ochranná opatření: doporučujeme použít respirační masku i ochranné brýle.
 

top

Odstranění nosné krokve

Pokud je nutné odstranit nosnou krokev, je velmi důležité přihlédnout k možným dopadům tohoto kroku na konstrukci krovu. Pokud si nejste jisti, obraťte se raději na odborníka.

top

 Posouzení celkové situace kolem okna

Za účelem zjištění celkové situace kolem střešního okna je vhodné odstranit část deskového obložení.

top

Spodní podpěra

Podepřete nosný trám pod místem, kde ho plánujete odřezávat.

Horní podepěra

... upevněte podepření pod horním dílem nosné krokve.

top

Odříznutí nosného trámu

Poté je možné krov označit, odříznout a odstranit.

top

top

top

Vyříznutí rámu

Vyřízněte přesnou výšku a šířku budoucího montážního otvoru...

top

..nezapomeňte na to, abyste

... ponechali odpovídající výšku pro odříznutí okenního obložení pro provedení správného tvaru ostění.

top

 

 

 

Zhotovení konstrukce okenního otvoru

Označení

Označte otvor na střešní fólii. Neodstraňujte zbytečně více materiálu, než je nezbytně nutné - později je možné kdykoli upravit dalším odříznutím.

top

Odstranění střešní fólie

Odřízněte a odstraňte střešní fólii, získáte tak přístup k nosným latím a střešní krytině.

top

Profilované střešní krytiny

Pokud je na střeše použita skládaná profilovaná krytina, opatrně sundejte tašky do místnosti. Abyste předešli poranění nebo úrazu, dbejte důrazně na to, aby plocha pod střechou byla označená a prázdná.

top

Střešní krytina z eternitových šablon

V případě střešních krytin z eternitových šablon je pro vyhotovení okenního otvoru potřebné vyvrtat a vyříznout střešní obložení.

top

Vyjmutí hřebíků

V případě hladké střešní krytiny je pro odstranění hřebíků potřeba použít uvolňovací nářadí.

top

Odstranění střešních tašek nebo ploché střešní krytiny

Sejměte odpovídající množství střešních tašek nebo ploché střešní krytiny, abyste si zajistili odpovídající pracovní prostor. Není vhodné odstraňovat zbytečně velké množství střešní krytiny - nezapomeňte, že tento materiál musíte poté na střechu vrátit!

top

top

Odřezání nosných latí

Vyřízněte nosné latě, abyste zvětšili budoucí prostor ohraničený rámem.

top
 
 
 

UPEVNĚNÍ RÁMU

Připevněte nosné latě.

Po dokonalé určení montážní výšky okna je vhodné připevnit nosnou lať, aby byl okenní rám dočasně podepřen.

top

Vyjmutí okenního křídla z rámu.

Před montáží rámu je potřeba ho vyjmout z okenního křídla. Otevřete okenní křídlo a otočte o 180 stupňů.

top

Odemčení okenního pantu

Zmačkněte tlačítko PRESS na obou pantech (uslyšíte klapnutí) a okenní křídlo vyjměte z rámu.

Po uvolnění pantů opatrně vyjměte okenní křídlo a odložte stranou (pokládejte vodorovně).

top

Umístění montážních úhelníků

top

Montáž rámu

Rám okna opatrně (s upevněnými konzolami) protáhněte otvorem. 

top

Zkontrolujte nastavení rámu do správné úrovně.

Pokud jsou dolní konzoly ve správné pozici, upevněte je.

top

Konečná kontrola nastavení úrovně

Okenní křídlo nasaďte zpět, abyste mohly zkontrolovat zda otevírání a zavírání správně funguje. Bezchybnou funkci otevírání a zavírání okenního křídla je potřeba zkontrolovat ještě v tomto stadiu montáže, protože v případě potřeby je možno učinit nápravná opatření ke korekci.

top


Proveďte měření napříč z jednoho rohu do druhého rohu, abyste zkontrolovaly nastavení rámu do pravého úhlu. Rám je nastaven do pravého úhlu, pokud se body A - A rovnají bodům B - B, v takovém případě lze horní kotvící prvky připevnit.

top

top


Zkontrolujte, zda je okno ve správné úrovni na nosných krovech a zda je v porovnání s trámy ve správné pozici. K podpěře úhelníku slouží plastový klínek, v případě, že trám není ve vhodné úrovni.

top

Namontujte montážní úhelníky

top
top
 

Zabezpečení rámu před zatékáním.

Vyjměte okenní křídlo !

Pro pokračování v montáži vyjměte opět okenní křídlo. Nezapomeňte zmačknout zavírací body na obou okenních pantech. Po vyjmutí křídla jej opatrně umístěte uvnitř a zapezpečte proti pádu.

top

Příprava podstřešní folie.

Zabezpečení vodotěsnosti střešních oken je velice důležité za účelem ochrany před nepříznivými vlivy počasí. Proto doporučujeme umístit okolo rámu pásy hydroizolační fólie (případně použijte zateplovací sadu, ve které je fólie již připravena pro konkrétní rozměr střešního okna). Nejprve uřízněte čtyři pruhy, které umístíte okolo rámu.

top

Uvolnění nosné latě

Uvolněte nosnou lať (nebo z latě vytáhněte hřebíky) pod rámem, aby bylo možné umístit novou folii.

top

Připevnění hydroizolační střešní fólie

Instalaci začínejte od spodního části vsunutím pod nosnou lať a připevněním k dolní části rámu.

top

Připevnění hydroizolační střešní fólie kolem nosných latí

Při upevňování bočních částí zkontrolujte správné naříznutí a těsné upevnění kolem latí.

top

Připevnění vrchní části hydroizolační střešní fólie

Vrchní část hydroizolační střešní fólie musí být připevněna pod stávající folií na střeše. Pokud jsou na střeše kontralatě , musí být odstraněna část úseku s nosnými latěmi, aby bylo možno prvky obložení zasunout na místo.

top

 Odříznutí stávající střešní fólie

Odřízněte stávající střešní fólii nad nosným trámem, aby bylo možné zasunout horní díl folie.

top

Přeložte střešní fólii
Vyjměte odříznutý kus a díl horní folie upevněte nad rámem. Odstraněný kus položte zpět a upevněte jej.

top

INSTALACE LEMOVÁNÍ NA PROFILOVANOU STŘEŠNÍ KRYTINU

Úprava střešních tašek

V závislosti na výšce střešní tašky a na její  vzdálenosti od spodní hrany rámu okna je někdy vhodné - v případě vyšší profilované tašky - upravit střešní tašku pod oknem seříznutím horní hrany, aby bylo možno správně umístit spodní díl lemování s tvarovací manžetou, která je součástí lemování.

top

Zaříznutí střešní tašky

Změřte místop kde bude taška seříznuta a pomocí ruční úhlové brusky odřízněte okraje.

top

Zpětné umístění střešních tašek

Střešní tašky umístěte zpět do spodní řady.

top

Upevnění spodního dílu lemování

Upevněte díl lemování k rámu. Dlaněmi stlačte a uhlaďte plášť podle tvaru střešních tašek. Podle potřeby je možné opatrně použít gumové kladívko na usazení a tvarování pláště. Postupujte od střední části k okrajům.

top

top

Usazení spodního dílu oplechování

Usaďte spodníí díl oplechování.

top

Usazení bočního dílu lemování

Usaďte boční díly lemování.
Zkontrolujte, zda je boční díl lemování správně nasazen na dolním díle lemování.
Přibyjte k rámu.

top

Upevnění postranního dílu lemování

Upevněte boční díly lemování k nosným latím pomocí přiložených příchytek.

top

Usaďte postranní díly oplechování.

Usaďte části bočních dílů oplechování.

top

Usazení oplechování okenního křídla

Přišroubujte horní díly oplechování okenního křídla.

top

Usazení vrchního dílu oplechování

Usaďte vrchní díl oplechování.

top

Upevnění horního dílu lemování

Upevněte části horního dílu lemování. Musí dokonale přiléhat ke stávajícímu hornímu dílu oplechování.

top

Zpětná instalace střešních tašek na stranu.

Střešní tašky doležte po stranách. Doporučujeme mírně naříznout izolační pěnu, těsně nad každou taškou. Zabráníte tak možnosti vzniku spár na místě uložení střešních tašek.

top

top

Kontrola přiložení střešních tašek

Je možné, že na jedné straně rámu bude potřeba střešní tašky seříznout, za účelem dokonalého usazení. Zkontrolujte, zda jsou spáry v doporučené toleranci (30-60mm).

top

Zpětné umístění vrchních střešních tašek

Střešní tašky instalujte zpátky do řady. Je možné, že bude potřeba střešní tašky seříznout za účelem dokonalého usazení. Dodržujte doporučenou toleranci mezi taškami a rámem (60-150 mm).

top

Zpětné vložení okenního křídla

Okenní křídlo nasaďte zpátky do rámu. Před umístěním pantů do uzavírání zkontrolujte, zda je rám dokonale zafixován.
Mezery mezi hladkými taškami a rámem by měly být mezi 0-40 mm. Mezery mezi profilovanými taškami by měly být 60-80 mm.

top

Montáž je provedena!

Prosím! Dokázali jste namontovat střešní okno !

top
 

 

Rolety pro střešní okna TOSO
Rolety pro střešní okna FAKRO
Rolety pro střeš. okna DAKSTRA
Certifikovaný obchod

          plastová střešní okna s certifikací

Obchod Střešní okna a rolety Toso® získal díky spokojenosti ověřených zákazníků prestižní certifikát Ověřeno zákazníky. 

Technické informace

Technická specifikace střešních oken TOSO

Před montáží střešního okna

Montážní obrázky střešních oken

Montážní video střešních oken

Údržba střešního okna

Doprava střešních oken a rolet je zdarma

Záruka 10 let

   střešní okna, střešní okno, záruka